Epopeea eneida online dating online dating dangers facts about the sun

Există cercetători care confundă această localitate cu una din Banat, Glogovăţul din proximitatea Aradului, astfel că îi atribuie cărturarului origini bănăţene!

Familia Aroneştilor se trage de pe valea Arieşului, din satul Bistra, unde un protopop Theodor Aaron şi fiii lui au fost înnobilaţi de împăratul Leopold I, în anul 1701, primind predicatul nobiliar „de Bistra”, „von Bistra” sau „Bisztrai”.

Le-am scris deoarece am considerat că se cuvine să risipim ceaţa creată de curgerea vremurilor nefavorabile şi de comoditatea cercetătorilor, să înlăturăm acel văl îmbâxit care a ascuns activitatea meritorie a unui om dedicat conaţionalilor săi şi pătruns de credinţa că doar prin accesul la cultură ei se vor putea ridica la statutul politico-social cuvenit.

Am avut nevoie de timp îndelungat; au urmat ani de cercetare asiduă în care am căutat informaţii, am studiat tipăriturile şi manuscrisele lui Vasile Aaron, am corectat erori şi am propus noi interpretări.

Aţi putea puncta reperele biografice ale acestui cărturar patriot?

– Vasile Aaron este un important reprezentant al intelectualităţii Şcolii Ardelene.

Întâi amplul poem moral-religios de peste 10000 de versuri Patima şi moartea Domnului şi Mântuitoriului nostru Isus Hristos, inspirat de scrierile evanghelice şi de epopeea Der Messias a bardului naţional al Germaniei, Friederich Gottlieb Klopstock.

Precedat de un amplu studiu introductiv, volumul nostru, apărut în anul 2012 şi reeditat în anul 2015, reproduce textul tipărit de tânărul Aaron la Braşov în anul 1805 şi apoi la Sibiu, în 1808. 1806-1821, apărut în anul 2013, cuprinde totalitatea celorlalte scrieri pe care literatul sibian a reuşit să le publice până la sfârşitul vieţii.

Acţiunea noastră s-a concre­tizat în şapte volume prin care am încercat să relevăm adevărata statură a unui aproape necu­noscut cărturar iluminist, avocatul-literat Vasile Aaron, contemporan mai tânăr al unor atât de consistent puşi în valoare Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Ioan Budai-Deleanu.

Volumul pe care l-am oferit acum cercetătorilor literaturii noastre vechi şi sibienilor interesaţi de momentele semnificative ale istoriei culturii Sibiului, ultimul din seria dedicată memoriei acestui mare nume al culturii noastre, marchează finalul unor cercetări de lungă durată şi de muncă asiduă menite să aducă clarificări în domeniul începuturilor beletristicii româneşti din Transilvania.

– Pentru noi, editarea acestui volum înseamnă un sfârşit de parcurs, deci un moment de bilanţ.

După cum ştiţi, ultimii aproape zece ani i-am consacrat cercetării vieţii şi activităţii „luminătorului” transilvănean Vasile Aaron, personalitate marcantă a vieţii social-intelectuale româneşti de la începutul secolului al XIX-lea.

Este existenţa unui român care a reuşit să depăşească o umilă condiţie socială precum aceea a nume­roşilor lui conaţionali, a unui om înzestrat cu tena­citate şi cu o ambiţie ieşite din comun, a unui individ înzestrat de natură cu uşurinţa şi cu simţul aşezării cuvintelor în structuri versificate cum rar pot fi întâlnite în acea epocă.

Comments are closed.